Pracownicy realizują następujące zadania:

mgr inż. Lidia Kropidłowska - Kierownik Referatu - z zakresu gospodarki gruntami

lidia.kropidlowska@kiszkowo.pl

tel. 061 4297-023

 

inż. Anna Sierzchulska - z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa

anna.sierzchulska@kiszkowo.pl

tel. 061 4297-013

 

mgr inż. Bartosz Krąkowski - z zakresu ochrony przeciwpożarowej, leśnictwa i turystyki

bartosz.krakowski@kiszkowo.pl

tel. 061 4297-013