Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów stanowisko w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

 A. Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

 

 B. Wymagania niezbędne:

 1)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4)    wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

 

C.  Wymagania dodatkowe:

1)      wykształcenie wyższe w zakresie architektury lub budownictwa,

2)      posiadanie uprawnień budowlanych,

3)      umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji biurowych i Internetu,

4)      doświadczenie zawodowe w zakresie administracji, budownictwa, planowania przestrzennego lub gospodarki nieruchomościami,

5)      znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, przepisów prawa samorządowego i administracyjnego.

6)      umiejętność pracy w zespole.

 

D.  Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

-         przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,

-         koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

-         koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-         przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

-         prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-         ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

-         prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

-         prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,

-         rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami,

-         wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z uzbrojeniem terenów w sieć i urządzenia komunalne,

-         wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej.

 Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,

 

  E.  Wymagane dokumenty:

 

1)       CV oraz wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru pobierz ->>Kwestionariusz osobowy (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

2)      kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia,

4)      kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5)      oświadczenia o niekaralności wg załączonego wzoru ->> Oświadczenie o niekaralności (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy), stanie zdrowia i pełni praw publicznych.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2009 r. do godz. 15.30.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej ".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze zm.) oraz ustawa z dnia 22.03. 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

 

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie www.kiszkowo.pl , na stronie BIP Urzędu Gminy Kiszkowo oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Załączniki

oswiadczenie_niekaralnosc (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:2008-12-19 15:26:20
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2008-12-19 15:27:06
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2008-12-19 15:31:34
Ostatnia zmiana:2008-12-19 15:31:51
Ilość wyświetleń:1614
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij