I N F O R M A C J A

Gminnej Komisji Wyborczej

w Kiszkowie

 

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Kiszkowie informuje, że

 

 

w dniach od 27 do 29 października 2008 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od

 

natomiast w dniu 30  października 2008 r.
w godzinach od 14.00 do 24.00.

 

 

pełni dyżury w siedzibie Komisji – Urząd Gminy w Kiszkowie,
ul. Szkolna 2, pokój nr 16

 

 

 

                                                                               Przewodniczący

                                                                      Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                      /-/ Eugeniusz Występski

 

 

 

 

Kiszkowo, dnia 27 października 2008 r.

 

-----------------------------------------------------------------------


G M I N N A    K O M I S J A    W Y B O R C Z A

W    K I S Z K O W I E

 

 

powołana przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu w składzie:

1.    Występski Eugeniusz            – Przewodniczący

2.    Iwański Piotr                          – Zastępca Przewodniczącego

3.    Goździejewska Marianna      – Członek

4.    Kubiak Anna                          – Członek

5.    Masłowska Natalia                 – Członek

6.    Sobolewska Iwona                 – Członek

7.    Wołczyk Joanna                     – Członek

 

pełni dyżury w siedzibie Komisji – Urząd Gminy w Kiszkowie,
ul. Szkolna 2, pokój nr 16

 

w dniach od 15 do 24 października 2008 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 15.30

 

natomiast w dniu 24 października 2008 r.
w godzinach od 14.00 do 24.00.

 

                                                                               Przewodniczący

                                                                      Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                      /-/ Eugeniusz Występski

 

 

Kiszkowo, dnia 14 października 2008 r.