Gminna Komisja Wyborcza w Kiszkowie
powołana do przeprowadzenia wyborów uzupełniających
zarządzonych na dzień 23 listopada 2008 r.

1. Eugeniusz Występski - Przewodniczący
2. Piotr Iwański - Zastępca przewodniczącego
3. Marianna Goździejewska - członek
4. Anna Kubiak - członek
5. Natalia Masłowska - członek
6. Iwona Sobolewska - członek
7. Joanna Wołczyk - członek