Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko do spraw leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów stanowisko do spraw leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kiszkowo


A. Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

 

 B. Wymagania niezbędne:

 1)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4)    wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

 

C.  Wymagania dodatkowe:

1)      wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska lub geodezji,

2)      umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji biurowych i Internetu,

3)      doświadczenie zawodowe w zakresie administracji, leśnictwa, ochrony środowiska lub gospodarki nieruchomościami,

4)      znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, przepisów prawa samorządowego i administracyjnego.

5)      umiejętność pracy w zespole.


D.  Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1)       Realizacja zagadnień związanych z ochroną środowiska, rolnictwa, gospodarką gruntami, ochroną zabytków.

2)       Organizacja zadań związanych z realizacją gospodarki leśnej i zadrzewień.

  
E.  Wymagane dokumenty:

 

1)       CV oraz wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

2)      kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)      kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

4)      oświadczenia o niekaralności wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy), stanie zdrowia i pełni praw publicznych.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca br. do godz. 15.30.  Na kopercie proszę dopisać słowa " Nabór na stanowisko do spraw leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska ".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze zm.) oraz ustawa z dnia 22.03. 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

 

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie www.kiszkowo.pl , na stronie BIP Urzędu Gminy Kiszkowo oraz na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                                                                Wójt Gminy Kiszkowo
                                                                                                                                                   Tadeusz Bąkowski

Załączniki

oświadczenie o niekaralności (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kawecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kawecka
Data wprowadzenia:2008-02-21 15:21:49
Opublikował:Alicja Kawecka
Data publikacji:2008-02-21 15:31:21
Ostatnia zmiana:2008-02-21 15:31:21
Ilość wyświetleń:2433
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij